TV Guide for Status Board

Note: This Status Board panel displays the tv guide for swedish channels, and is mostly intended for swedish Status Board users. That said, I’m switching to swedish.

tv-panel

Status Board för iPad kan användas för att visa en mängd oliks orters data. När jag är hemma vill jag ofta snabbt kunna se vad som går på tv (att slå på tv:n bara för att bläddra igenom kanalerna för att sedan se att ingenting av intresse visades är ju alldeles för jobbigt!), så jag byggde denna panel som visar vad som går nu på tv, samt vad som kommer efter nuvarande programmet. Panelen använder sig av omtv.se :s javascript för att hämta programmen.

Ingen konfiguration behövs, så det är bara att klicka på knappen nedan från den iPad där du har Status Board installerat.

Klicka här från din iPad!

 

Posted: May 2nd, 2013
Categories: Design, Mobile, Status Board, TV, Webdesign, Widgets
Tags:
Comments: Comments.